sobota, 27 kwietnia 2013

Dopłaty wspólników


Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to:
1) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych (dzisiaj wynoszą one 13% w skali roku),
2) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, spółka może żądać od niego odszkodowania wynikłego ze zwłoki,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz